Konference

Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge

4. - 6. 6. 2015
Praha Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

Konference si klade za cíl zmapovat historické cesty žen, a to od rovných příležitostí ve školství až k pozicím jakožto tvůrkyň znalostí, vědeckých manažerek a vyučujících. Tento vývoj budeme pozorovat ve světle genderových transformací vědy ve 20. i 21. století.

Program konference naleznete na stránkách NKC - ženy a věda zde. Zde je ke stažení v PDF.

Kontakt:
PhDr. Milada Sekyrková, CSc., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy 
dhstconference@soc.cas.cz

Registrační poplatky:

  • Early bird poplatek: 75€ do 15. 2. 2014 / studenti 35€
  • Registrační poplatek od 1. 1. 2015 do 15. 5. 2015: 90€ / studenti 50€
  • Poplatek na místě: 95€ / studenti 55€

Organizační výbor konference:

Předseda
- Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy

Členové a členky
- PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR
- PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy
- PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
- Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
- Mgr. Marcela Linková, Ph.D., Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR
- PhDr. Milada Sekyrková, CSc., Ústav dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy
- Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR