Semináře

Heterotopické uspořádávání: etnografie jedné české porodnice

26. 4. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Sociální antropoložka Edit Szénássy představí výsledky svého zkoumání procesů péče a rozhodování personálu a rodiček v jedné české porodnici, v níž podstupuje porod mnoho romských žen. Porodnice, která se vyznačuje v zásadě empatickým přístupem k Romkám, má speciální pokoj, kam jsou obvykle umísťované rodičky právě tohoto etnika. Personál se uchyluje k této praxi ne z důvodu záměrné diskriminace či neskrývaného rasismu, ale z přesvědčení, že oddělený pokoj pro Romky nejen že nebrání, ale naopak umožňuje poskytování nejlepší možné péče všem rodičkám. Jak této praxi rozumět, jak ji hodnotit a co lze vyvodit pro politiky romské integrace?

 

Edit Szénássy získala magisterský diplom v oboru amerikanistika se zaměřením na genderová studia z University of Szeged (Maďarsko). Její doktorské studium probíhá na Katedře obecné antropologie Univerzity Karlovy, ve své disertační práci se zaměřuje na romskou fertilitu a z oborového hlediska na medicínskou antropologii. Má dlouholeté zkušenosti s realizací kvalitativních výzkumů v oblasti lidských práv, marginality a chudoby.