Semináře
17. 5. 2022
od 14.00 do 17.00, Akademické konferenční centrum (AKC), Husova 4a

Český sociálněvědní datový archiv si vás dovoluje pozvat na seminář.

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JSME SE ROZHODLI ZMĚNIT FORMU SEMINÁŘE NA HYBRIDNÍ. BUDEME ALE VELMI RÁDI, POKUD SE ROZHODNETE ZÚČASTNIT SE PREZENČNĚ.

Na seminář je nutná registrace – najdete ji na webu našeho archivu:
https://archiv.soc.cas.cz/cz/vyuka-a-kurzy/poradane-akce/event/12-vyzkum...

Výzkum českého a slovenského veřejného mínění před rokem 1989

ČSDA si vás dovoluje pozvat na další seminář zaměřený na propojení našich dat a vybraného tématu. Tentokrát se seminář bude věnovat výzkumu československého veřejného mínění před rokem 1990. Od roku 1948 až do listopadu 1989 politický režim tento výzkum velmi těsně ovlivňoval, určoval jeho institucionální zázemí i témata. Účastníci se seznámí se zkoumanými tématy, s metodologií výzkumů i s tím, co z historických výzkumů přežilo a je k dispozici pro současné výzkumníky.

Předběžný program:

Tomáš Čížek – Co zbylo z výzkumů veřejného mínění prováděných před rokem 1989.

Martin Vávra – Výzkum veřejného mínění v autoritativním režimu – případ Československa.

Markéta Škodová - Sociologická šetření na stránkách Rudého práva v letech 1967-1969.

Vojtěch Ripka – Co se můžeme dozvědět o československém veřejném mínění z archivů Svobodné Evropy?

Miro Tížik - Politické súvislosti výskumu verejnej mienky na Slovensku v rokoch 1945-1989. 

Podrobný program naleznete na webu archivu.

 

Jeden z přednášejících se bohužel neočekáváně nemůže akce zúčastnit prezenčně, rozhodli jsme se proto převést celý seminář do hybridní formy, bude se tedy konat prezenčně i online.

Budeme velmi rádi, pokud se i přesto zúčastníte akce osobně. Věříme, že fyzická účast hostů umožní živější diskusi a více dotazů. Součastí akce bude i přestávka s občerstvením a možností neformální diskuze.

Na seminář je nutná registrace (i na online)  – najdete ji také na webu našeho archivu

Organizace webináře byla podpořena z projektu LM2018135 Český sociálněvědní datový archiv, na který byla poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur.

Sdílejte tuto stránku