Semináře
19. 5. 2022
v 16.00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Příspěvek představí inovaci klasického modelu dosahování skupinového konsensu Hegselmanna a Krauseho (dále HK). Zmíněnou inovací je zapracování identity do HK. Příspěvek ukáže paradoxní výsledky -- přestože se modelovaní agenti snaží dosáhnout skupinového konsenzu, dochází po zahrnutí identity k polarizaci skupiny, tedy k rozdělení na dva tábory s velmi odlišnými postoji. Paradox je tedy v tom, že snaha po dosažení konsenzu vede k polarizaci. Příspěvek představí klasický HK model, zmíněnou inovaci (rozšíření HK o identitu), bude demonstrovat důsledky této inovace a v závěru ukáže nelineární podstatu efektu interakce identity a otevřenosti odlišným názorům.

PhDr. František Kalvas, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře sociologie FF ZČU v Plzni.  Ve své odborné práci se krom jiného zabývá studiem veřejného mínění a počítačovými simulace sociálních procesů. V předkládaném příspěvku oba tyto své odborné zájmy organicky propojuje. Dále se zabývá metodologií sociologického výzkumu, studiem lidí bez domova a studiem kolektivní paměti.

Seminář bude probíhat v češtině prezenčně v zasedací místnosti, není třeba se předem registrovat.

Sdílejte tuto stránku