Týdny vědy a techniky
1. - 30. 11. 2013
9:00 - 17:00, Jilská 1, Praha 1

Týden vědy a techniky: Fascinace světem

Jan Kalivoda: DOTAZ ZNÍ: K

Vyberte jednu z následujících možností…

Kdy naposledy jste vyplnili dotazník?

Kdy jste naposledy tančili?

Vaše odpovědi mají smysl!

Děkujeme za vyplnění dotazníku!

Pokud jste na otázku 268 odpověděli ano, přejděte rovnou k otázce 521. Děkujeme.

Následující údaje vyplňte hůlkovým písmem.

Přečtěte si pečlivě otázku.

Víme o Vás vše, když nám to řeknete.

Kolik dotazníku vyplníš, tolikrát jsi člověkem.

Co jsme se o nás chtěli dozvědět a nebáli jsme se zeptat.

Odpovězte pravdivě!

Na konci vyplňte následující údaje.

Vyberte jednu z odpovědí, která je Vám nejbližší.

Kolik jste přečetli knih za poslední 3 měsíce?

 

Tématem instalace je dotazník, respektive data, která byla sesbíraná za účelem poznání naší společnosti. Pro výstavu byl využit volný prostor v útrobách budovy Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., kde vznikají dotazníky nejen v rámci výzkumů veřejného mínění, ale zejména v rámci vědecko-výzkumných projektů, které se zabývají společností, zejména českou.

Koncept celé výstavy je založený na otázkách vybraných na základě kritéria času a náhodně vybraných tématech, která se od roku 1946 realizovala v Československu, později v České republice. Doprovodné texty představují historii dotazníkových šetření.

Příběhem celé instalace je spojení umění a vědy. Instalace Jana Kalivody je založena na typografickém zpracování zadaných otázek a práci s daným prostorem. Různá písma korelují s dobou vzniku dotazníkového šetření, respektive vybrané otázky. Autor instalace typograficky sleduje a vypichuje momenty zmiňovaných událostí. Vytváří obrazy, které mají hlubší smysl. Například u otázky „Řekl byste, že čin Jana Palacha spíše prospěl nebo spíše uškodil zemi a národu“ z roku 1969 Kalivoda využívá písmo, které asociuje font deníku Rudé právo. Nebo u otázek z devadesátých let, kdy se naše komunikace začala přizpůsobovat novým komunikačním cestám, zejména digitálním, ať už v sms nebo v emailech, používá kombinaci fontů bez diakritiky a čárového kódu.

Spolupráce s Janem Kalivodou začala již před lety úspěšnou instalací ARCHIV v roce 2009, kdy společně s Jankem Rousem prezentovali sérii maleb na dřevěných deskách inspirovanou výběrem informací o současné české společnosti z publikací Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Konkrétní data byla vypuštěna, ale jejich vizuální stopa zůstala zachována. ARCHIV tak poskytoval soubor nekompletních informací, které ovšem pohromadě vytvářely určitý obraz skutečnosti.

Tato výstava v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd je jen malou ochutnávkou toho, co Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., poskytuje na svých webových stránkách http://archiv.soc.cas.cz/. Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., má k dispozici nepřeberné množství dat a dotazníků, které postupně zpracovává a publikuje v elektronické podobě.

 

Autor instalace: Jan Kalivoda

Autorka konceptu: Michaela Vojtková

Výběr otázek a příprava dat: Johana Chylíková, Martin Vávra a Tomáš Čížek (výzkumníci oddělení Českého sociálněvědního datového archivu)

Na výstavě se dále podíleli: Lukáš a Václav Kalivodovi

 

 

Jan Kalivoda (*1981)

Po studiu zvuku na filmové SVOŠ v Písku se začal zabývat tvorbou hudebních kompozic pro současný tanec a alternativní divadlo. Studoval klasickou Indonéskou hudbu na studijní stáži na STSI Denpasar – Bali. Absolvent Centru audiovizuálních studií na FAMU.
Jako autor, režisér a hudební autor i interpret vytvořil několik desítek divadelních a tanečních představení. Je členem divadelních skupin Wariot Ideal, Matapa, Adriatik uvádí a mezinárodní skupiny Krepsko. Ve spolupráci s taneční skupinou Nanohach vytvořil hudební kompozice do několika představení mimo jiné se zahraničními choreografy Karen Foss (Nor) nebo Fabrice Ramalingom (Fr).
Jako autor vystavoval své instalace na výstavách Cestování v Case – Galerie GAMU(2008), Věda pro život - AV ČR (2009), CAS, co to je? - Galerie Futura (2013).
Dlouhodobě spolupracuje s pantomimem Vojtěchem Švejdou, s kterým společně založili vlastní divadelní uskupení Wariot Ideal. Věnují se scénické improvizaci,  alternativních divadelních představení, ale i několika představení pro děti.
Je také zakladatelem a členem neidiomatické improvizační hudební skupiny Voříšci/Chlorage Interdit, Šedesátiny Jarky N. a O trochu lepší než rohlík a nezávislé umělecké skupiny Undo&Redo.

Sdílejte tuto stránku