Semináře

Jací jsme rovnostáři? Výdělky, příjmy a situace domácností v Česku v porovnání s Evropou

7. 12. 2017
ve 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Na semináři bude prezentována studie navazující na předchozí publikaci „Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele“. Nová studie přináší souhrnný pohled na výdělky osob, příjmy domácností, přerozdělovací toky, majetkové rozdíly a hospodaření rodin, a to jednak z hlediska vývoje v ČR a jednak ve srovnání s evropskými zeměmi. Zabývá se rovněž vnímáním ekonomické nerovnosti a středostavovskou identitou. K tomu využívá široké palety statistických a sociologických dat, zčásti pocházejících z evropských a světových databází a zčásti z vlastních výpočtů na základě individuálních dat komparativních výzkumů. Data jsou prezentována převážně v grafech ukazujících pozici ČR na evropských žebříčcích. Výsledky zpochybňují obecné názory o výjimečné rovnosti v naší zemi a specificky českém rovnostářství. Česká společnost už není „nejrovnější“ ani ve výdělcích, ani v situaci domácností. Nejeví se ani nějak výjimečně rovnostářskou v různých postojích.

Studie byla zpracována a seminář se koná v rámci programu Akademie věd České republiky STRATEGIE AV 21, výzkumného směru „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“.

 

Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. je vedoucím oddělení Ekonomická sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Publikoval několik “zpráv o společnosti“, naposledy Czech Society in the 2000s: A Report on Socio-economic Policies and Structures (Academia 2009). Spolupracoval s řadou mezinárodních institucí, publikuje v oblasti ekonomických nerovností.

PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. je vědeckou pracovnicí oddělení Ekonomická sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Vystudovala ekonomii na Institutu ekonomických studií FSV UK. Specializuje se na ekonomii trhu práce a příjmové nerovnosti, v posledních letech se zaměřuje také na blahobyt a spokojenost či ekonomii chování domácností.