Konference
27. 3. 2014
10:00, Akademické konfereční centrum, Husova 4a, Praha 1

Oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Vás srdečně zve na úvodní tiskovou konferenci k výzkumu Postoje k bydlení 2013, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 10:00 v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Na úvodní tiskové konferenci Vám představíme vybrané výsledky výběrového šetření Postoje k bydlení 2013, které probíhalo od září do listopadu 2013 na 3003 respondentech a přineslo odpovědi na následující otázky:

 

Jak jsou Češi spokojeni se svým bydlením?
Jaké mají představy o ideálním bydlení a kam se reálně chtějí stěhovat?
Jaké zdroje využívají pro pořízení vlastního bydlení a jak významnou roli při pořízení bydlení hraje rodinná výpomoc?
Kdo využívá hypoteční úvěr a k čemu lidem slouží stavební spoření?
Co očekávají Češi od státu v oblasti bytové politiky?

Vybrané výsledky budou prezentovat Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. a Ing. Petr Sunega. 
Sběr dat provedla agentura STEM/MARK.
Prosím o potvrzení účasti na e-mail: katerina.choutkova@soc.cas.cz

Kontakt:

Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D., martin.lux@soc.cas.cz, tel.: +420 222 221 655, 210 310 225

Ing. Petr Sunega, petr.sunega@soc.cas.cz

http://seb.soc.cas.cz/

http://www.soc.cas.cz/

Členové a členky oddělení Socioekonomie bydlení se věnují základnímu i aplikovanému výzkumu z oblasti bydlení a bytové politiky. Při výzkumné činnosti kombinují metodologické postupy sociologie a ekonomie. Analyzují trhy bydlení a jejich aktéry, ceny bydlení, postoje k bydlení, bytovou politiku a bytové systémy u nás i v zahraničí. Výsledkem jsou nejen publikace monografií a statí ve vědeckých časopisech, ale i spolupráce při zavádění konkrétních nástrojů bytové politiky, tvorba cenových indexů a map a další aplikace v soukromé i veřejné sféře.

Akademické konferenční centrum (AKC) - http://www.akc-avcr.cz/

Husova 4a, 110 00 Praha 1

Sdílejte tuto stránku