Semináře

Jak se daří lidem v Česku v životě a v zaměstnání?

6. 4. 2017
14:00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklu Čtvrtečních sociologických seminářů.

Blahobyt je obtížné definovat a měřit, protože pokrývá mnoho oblastí lidského života a lze se na něj dívat z různých pohledů. Problémům s tím spojeným se věnují mezinárodní organizace i národní výzkumné instituce, různé indikátory blahobytu jsou sledovány na základě statistických a sociologických šetření. Prezentace se budou věnovat srovnávacím výsledkům použití jednoduchých a složených ukazatelů z hlediska pozice České republiky v rámci střední Evropy a zemí OECD. Dále se zaměří na spokojenost v životě a zaměstnání a propojení mezi nimi.

Uvedená témata jsou jedněmi z mnohých, kterým se věnuje kniha „Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu“, která bude na semináři představena. Publikace popisuje svět práce a rodiny v České republice v porovnání s evropskými zeměmi na základě velkých statistických šetření a sociologických výzkumů. První část je věnována trhu práce a vzdělání. Druhá část je zaměřena na objektivní a subjektivní blahobyt, jejich měřítka, determinanty a souvislosti. Třetí část pojednává o hodnotách práce a života, včetně náboženství. Ke každé části je připojen „historický exkurs“ využívající starší prameny a popisující dávnější iniciativy v daných oblastech.