Semináře

Jarní cyklus seminářů Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

2. 4. 2013

březen - květen 2013

28. 3. 2013, od 14:00 v AKC

Tereza STÖCKELOVÁ (SOÚ AV ČR, v.v.i.)

„V seznamu, který držíte před sebou, jsou vypsány různé skupiny lidí. Můžete prosím vybrat všechny ty, které byste nechtěl za sousedy?“ aneb Jak sociální vědy utvářejí společnost

 

4. 4. 2013, od 13:30 v AKC

Richard NIKISCHER (SOÚ AV ČR, v.v.i.)

Dimenzie regionálnej identity: regionálne povedomie a identita regiónu ako dve strany jednej mince

 

22. 4. 2013, od 12:00 v AKC

Nancy JURIK, Gray CAVENDER (Arizona State University)

Proč jsou detektivky tak populární, proč by nás to mělo zajímat a jaké jsou jejich důsledky z hlediska feminismu?

 

25. 4. 2013, od 14:00 v AKC

Dana BITTNEROVÁ, David DOUBEK, Markéta LEVÍNSKÁ (PedF UK v Praze)

Funkce kulturních modelů ve vzdělávání

 

16. 5. 2013, od 14:00 v 207

Dana HAMPLOVÁ (SOÚ AV ČR, v.v.i.)

Rodinná struktura a zdraví  - první výsledky šetření ISSP 2011

 

30. 5. 2013, od 14 hod. v AKC

Tomáš FIALA (VŠE v Praze)

Vývoj poměru důchodců a zaměstnaných při rostoucím důchodovém věku

 

Semináře se zpravidla konají vždy ve čtvrtek ve 14:00 v Akademickém konferenčním centru, pokud není uvedeno jinak.

 

Kontakt: katerina.bernardyova@soc.cas.cz.

 

http://www.akc-avcr.cz/