Konference
5. 4. 2003

Místo konání: Praha, Sociologický ústav AV ČR

V návaznosti na Generální shromáždění Rady evropských archivů
sociálních věd CESSDA byla pořádána pracovní schůzka k připravovanému
projektu EDAN. Setkání organizoval Sociologický datový archiv SOÚ AV
ČR, který je kordinátorem jedné z aktivit projektu. Schůzky se
účastnila koordinátorka projektu Brigitte Hausstein (GESIS ZA Berlin),
kordinátoři jednotlivých aktivit a dva z dalších účastníků projektu.

Projekt je připravován v rámci mezinárodní sítě archivů EDAN.
Jejími členy jsou archivy a projekty datových služeb ze střední a
východní Evropy, německý archiv ZA a nedávno vzniklé archivy z Irska a
Portugalska. V současnosti se jedná o neformální síť organizací, které
sdílí společné problémy a mají zájem na výměně dat mezi západem a
východem v Evropě.

Úplný název projektu EDAN, který žádá o podporu v rámci 6. rámcového
programu, je "Access to Empirical Social Science Data from Central and
Eastern Europe: The East European Data Archive Network" (Přístup k
empirickým sociálně vědním datům ze střední a východní Evropy:
Východoevropská síť datových archivů). Jeho cílem je vytvořit
integrovanou kolekci srovnatelných dat ze sociálních výzkumů ve střední
a východní Evropě, která by byla snadno dostupná pro sekundární
analýzu, posílit strukturu datových služeb ve střední a východní
Evropě, přispět k vývoji a rozšíření mezinárodních standardů a rozšířit
mezinárodní spolupráci v oblasti datových služeb. Důraz bude kladen na
integraci datových služeb a aplikaci mezinárodních standardů a
moderních technologií pro kvalitní zpracování a dokumentaci dat a
vytvoření snadného a levného přístupu k datům.

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy