Konference

Jindřich Krejčí: Generální shromáždění CESSDA

4. 4. 2003

Místo konání: Praha, Akademie věd ČR, Národní 3

Generální shromáždění Rady evropských datových archivů sociálních věd
(CESSDA - Council of European Social Science Data Archives) v letošním
roce pořádal český zástupce v tomto sdružení, kterým je Sociologický
datový archiv Sociologického ústavu AV ČR.

CESSDA sdružuje evropské národní archivy sociálních dat a je jednou z
vůdčích mezinárodních organizací v oblasti infrastruktury sociálního
výzkumu. Jejím cílem je podpora akvizice, archivace a distribuce
elektronických dat pro účely výuky a výzkumu v oblasti sociálních věd.
Organizace se zaměřuje na podporu tvorby a aplikace nových technologií
pro výměnu, distribuci a zpracování dat, vytváří zázemí pro integraci
datových služeb v Evropě, podporuje nové a málo rozvinuté aktivity v
oblasti datových služeb a koordinuje spolupráci s datovými organizacemi
mimo Evropu. CESSDA má v současnosti 21 členských organizací.

Generální shromáždění CESSDA je pravidelné každoroční pracovní
zasedání ředitelů a vedoucích pracovníků členských archivů. Pražského
jednání se zúčastnily též zástupci dvou spolupracujících organizací z
USA (Inter-university Consortium for Political and Social Research
(ICPSR), Roper Center). Součástí agendy byly otázky organizace činnosti
CESSDA, příprava expertních seminářů a dalších setkání, spolupráce při
vývoji a prosazení mezinárodního dokumentačního standardu DDI (Data
Documentation Initiative), informace o vývoji technologií pro datové
služby (projekty IDC a IDC 2, konsorcium Nesstar), prezentace
evropských projektů (Nessie, Madiera, MetaDater, EDAN), informace o
mezinárodních výzkumných programech International Social Survey
Programme (ISSP), European Social Survey (ESS), Eurobarometer a
dalších, možnosti společné účasti v 6. rámcovém programu a iniciativy
EU, ESF, OECD a UNESCO v oblasti infrastruktury sociálních věd.

Členové CESSDA:

ADP - Archiv Druzboslovnih Podatkov (Slovinsko),
ADPSS-SOCIODATA - Archivio Dati per le Scienze Sociali (Itálie), ARCES
- Archivo de Estudios Sociales (Španělsko), BASS - Belgian Archives for
the Social Sciences (Belgie), BDSP - Banque de Données Socio-Politiques
(Francie), CEPS/INSTEAD - Centre for Population, Poverty and Public
Policy Studies (Lucembursko), DDA - Danish Data Archive (Dánsko), ESSDA
- Estonian Social science data Archives (Estonsko), FSD - Finnish
Social science Data Archive (Finsko), ISSDA - Irish Social Science Data
Archive (Irsko), NSD - Norwegian Social Science data services (Norsko),
RODA - Romanian Social Data Archive (Rumunsko), SDA - Sociologický
datový archiv (Česká republika), SDB - Social Data Bank (Řecko), SIDOS
- Swiss Information and Data archive Service for the Social Sciences
(Švýcarsko), SSD - Swedish Social science Data Service (Švédsko),
Steinmetz Archive / NIWI (Nizozemí), TARKI - Social Research
Informatics Centre (Maďarsko), UK Data Archive (Spojené království),
WISDOM - Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und
Methodik (Rakousko), ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung
(Německo),

Připojené informace