Konference

Konference - Bariéry čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU

8. 11. 2006

14.listopadu 2006, 13:00-16:00, Michnův palác, Újezd 450, Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj předloží v nejbližších dnech vládě České republiky materiál „Návrhy rámcových opatření ke zlepšení čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie“.

 

Materiál vychází z hlavních identifikovaných okruhů příčin dosavadního neuspokojivého čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů, za které jsou považovány: nedostatečná informovanost o existujících programech, komplikovaná implementační struktura jednotlivých programů, nedostatečně transparentní hodnocení projektů a náročné a metodicky nejednotné administrativní řízení projektů ze strany řídících orgánů i žadatelů. Materiál přináší návrhy rámcových opatření koncepční povahy, jejichž zavedení v praxi by mělo zmíněné nedostatky odstranit.

 

Cílem konference „Bariéry čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie“ je seznámit širokou veřejnost s obsahem materiálu a umožnit diskusi k navrhovaným opatřením, která by měla vést k celkovému zlepšení čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU.

 

R.L.O. 224 861 164; 224 861 195, venuse.kuzelova@mmr.cz