Konference
9. 10. 2005

Konferenci organizuje Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR a koná se pod záštitou poslankyně Anny Čurdové, předsedkyně Rady vlády ČR pro rovné příležitosti mužů a žen, a místopředsedy vlády pro ekonomiku Ing. Martina Jahna.

Celkový podíl žen mezi výzkumnými pracovníky v ČR nedosahuje ani 30 %, přičemž v technických vědách, kde je zaměstnán největší podíl výzkumných pracovníků a pracovnic a zároveň do nich plyne 57 % všech vnitřních výdajů na vědu a výzkum, to je necelých 16 %. V sociálních vědách je zastoupení žen 42 %, ovšem sociální vědy se na celkovém počtu výzkumných pracovníků a pracovnic podílejí pouze z necelých 11 % a plyne do nich pouze 2,7 % všech vnitřních výdajů na vědu a výzkum. Zastoupení žen ovšem neklesá pouze v některých vědních disciplínách, ale také z hlediska dosaženého vědeckého titulu.
V České republice je zastoupení žen mezi profesory pouze 10,3 % a mezi docenty 22 %. Znamená to, že česká věda nemá dostatečný počet znamenitých, kvalifikovaných vědkyň, které by vysoké posty mohly zastávat, či že se zde nenachází dostatečný počet žen, které by zajímaly technické či přírodní vědy? Nebo je to naopak tak, že stávající nastavení fungování výzkumných institucí, vzdělávací dráhy mužů a žen, netolerance k mateřství v náročných zaměstnáních a rozdělení rolí v rodině zásadním způsobem negativně ovlivňují možnost žen pronikat do některých oborů a pozic ve vědě a výzkumu?

Konference Cesty labyrintem: proč je stále tak málo žen ve vědě se na některé z těchto otázek pokusí odpovědět a zároveň nabídnout návrhy řešení některých palčivých problémů.

Sdílejte tuto stránku