Konference

Konference - The politics of knowing: research, institutions and gender in the making

22. 2. 2008

27.-28. 11. 2008, Praha, Česká republika

Výzva k přihlášení referátů na konferenci The politics of knowing: research, institutions and gender in the making

 

Termín: 27.-28. 11. 2008

Místo konání : Praha, Česká republika

 

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 30. dubna 2008

Výběr referátů: 30. června 2008

Časná registrace: 15. července 2008

Uzávěrka odevzdání referátů: 30. září 2008

Uzavření registrace: 30. září 2008

 

Věda je dnes snad více než kdy dříve místem mnohostranného vyjednávaní. Vědecký výzkum a vyšší vzdělávání jsou stále více ovládány tržními hodnotami, přitom si ale zachovávají tradiční důraz na racionální vědění. Výčet aktérů, kteří si osobují právo „mluvit do vědy“ se rozšiřuje o hlasy mimo akademickou sféru, včetně průmyslu a veřejnosti. Tito noví aktéři mohou hrát různé role v odlišných kontextech a geopolitických prostorech. Všechny tyto procesy mají i genderový rozměr – od přijímání studujících a schopnosti udržet si zaměstnance a zaměstnankyně, přes rovnováhu mezi soukromou a profesní sférou, až k genderově podmíněným praktikám vytváření vědění.

 

Konference nabídne přehled z oblasti výzkumu technologií a (sociálních) věd a feministických a post-koloniálních studií, které zastřešuje projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West Comparative Study (KNOWING, Framework Programme 6, www.knowing.soc.cas.cz). Vítáme příspěvky především od začínajících vědců a vědkyň ze střední a východní Evropy věnované následujícím tématům:

  • Vědecká excelence a (veřejná) odpovědnost
  • Epistemické komunity, výzkumné spolupráce a disciplinární ne/podobnosti
  • Vrůstání do/vyrůstání z vědy: nábor a udržení studentů a zaměstnanců
  • Materiální praktiky vytváření a legitimizace znalosti
  • Studia sociálních a humanitních věd

 

 

Kontaktní osoba:
Marcela Linkova
marcela.linkova@soc.cas.cz
tel: +420-222 222 322

Organizátor:

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Národní kontaktní centrum - ženy a věda
Jilská 1
110 00 Praha 1

 

Připojené informace