Konference

Konference Reprodukce nebo intimita. K novému vymezení předmětu české sociologie rodiny.

11. 9. 2008

Brno, 26. - 27. září 2008, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, 602 00 Brno

České sociologii rodiny je vyčítána koncentrace na statistiky týkající se porodnosti, její ztotožňování se s problémy sociálně-politické agendy a malá pozornost věnovaná jevům, které stojí v pozadí kvantifikovaných dat, nebo jež není možné bezprostředně spojovat s plodností a biologickou reprodukcí. Fenomény, jako jsou genderové role v partnerských a rodinných vztazích, nesezdaná soužití, mimomanželská plodnost, singles a nové formy partnerských vztahů, jsou často opomíjeny, přestože právě ony mohou být důležitým faktorem změn reprodukčního a rodinného chování.

Na druhé straně může sociologie rodiny bez makrostrukturálního pohledu ztratit návaznost na jednu z nejdůležitějších otázek sociologie - jak společnosti přetrvávají, jaké mechanismy reprodukují sociální struktury. Sociologie rodiny zaměřená na intimní sféru se tomuto poli zkoumání vzdaluje a přenechává jej sociologii stratifikace a mobility.

 
Cílem konference je  vyvolat rozpravu o tom,  zda česká sociologie rodiny dostatečně reflektuje rozmanitost vzorců rodinného, partnerského a intimního chování. Konference má také seznámit účastníky s aktuálně probíhajícími českými výzkumy v této oblasti. Součástí konference bude představení jednotlivých pracovišť, která se věnují sociologii rodiny, a také znovuobnovení Sekce sociologie rodiny Masarykovy české sociologické společnosti.

 

Organizující instituce: 

 

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS)

http://ivris.fss.muni.cz/

Masarykova česká sociologická společnost (MČSS)

http://www.ceskasociologicka.org/

 

Odborní garanti:

 

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

 

Organizační výbor:

 

 

Mgr. Michaela Bartošová

Mgr. Lenka Slepičková

Mgr. Petr Fučík 

 

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.

PhDr. Hana Maříková

 

Více na stránkách konference.

 

Připojené odkazy