Konference

Konference Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?

6. 9. 2007

dne 16. 10. 2007 od 10 do 17 hodin v sídle Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, místnost 206

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Vás srdečně zve na konferenci

Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená?

dne 16. 10. 2007 od 10 do 17 hodin v sídle Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, místnost 206 pod záštitou Vladimíra Špidly, eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

Zajištění kombinace pracovního a rodinného života je rozhodující pro životní spokojenost českých rodin. Slaďování práce a rodiny by se mělo stát důležitým politickým tématem v kontextu současných demografických změn a požadavků na dosahování rovnoprávného společenského postavení mužů a žen.
Konference Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená? se zaměří na téma rodičovství v rané fázi života dítěte a na jeho genderované zarámování sociální a rodinnou politikou, podmínkami trhu práce, politikou zaměstnanosti, (ne)dostupností institucionální péče o děti a rozdělením práce v rodinách. Cílem konference je otevřít odbornou a veřejnou diskusi nad plánovanými změnami v české rodinné politice, které jsou obsaženy v návrhu reformy veřejných financí.
Na příkladu pojmu „rodičovská/mateřská dovolená“ bychom rádi upozornili na přetrvávající problémy s přístupem české politiky k rodičovství. Jakkoli ustavené užívání pojmu „dovolená“, který má v českém jazyce zcela jednoznačný význam - užívání si volna od práce, nicnedělání, odpočinek apod. - devalvuje a zcela opomíjí pečovatelskou práci, kterou toto období (stále ještě zejména pro ženy) představuje. Užívání pojmu „dovolená“ vyjadřuje lhostejný až opovržlivý přístup společnosti, protože jde o oficiální uzákoněné označení, k úkolu výchovy a péče o děti. Souvisí to s jednoznačně vyšší hodnotou, kterou naše společnost přikládá placené práci a placenému pracovnímu výkonu, a s podceněním převážně ženské (neplacené) práce v rodinách.
Plánovanou konferencí chceme ukázat, že rodičovství a péče o děti by měly být jednou z hlavních společenských hodnot. Zajištění podmínek k výkonu mateřské a otcovské péče by se mělo stát jedním ze sociálních práv tak, jak tomu je v mnoha evropských zemích. Otcové by měli mít v českých rodinách stejná práva i podmínky k výkonu rodičovské práce. Rodičovství by nemělo být handicapem při výkonu placeného zaměstnání a placené zaměstnání by nemělo být překážkou rodičovství. Zajištění péče o předškolní děti by se mělo stát právem pracujících rodičů. Každý rodič (matka i otec) i rodina by měli mít možnost uskutečnit zvolenou strategii rodičovství.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na konferenci nejpozději do 30. září 2007 e-mailem na adresu jana.hampejsova@soc.cas.cz

Kontakty: Mgr. Zuzana Uhde, Bc. Jana Hampejsová, Eva Nechvátalová
Telefon: 222220924 nebo e-mail: jana.hampejsova@soc.cas.cz, genderteam@soc.cas.cz

V době konání konference se bude v předsálí konat výstava fotografií "Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové". V případě zájmu nabízíme možnost hlídání dětí v době konference – Váš zájem potvrďte do 30. září 2007.

Program

9:00 – 9:45 Tisková konference

10:00 Zahájení konference

10:15 Vladimír Špidla
Zkušenost EU: rovnost začíná v rodině.

11:00 Hana Hašková (SOÚ AV ČR)

Kde ty jesle, školky jsou?

11:20 Hana Maříková (SOÚ AV ČR)
Rodičovská (je) pro oba rodiče.

11:40 Přestávka – občerstvení

12:00 Alena Křížková/Marta Vohlídalová (SOÚ AV ČR)
Kdo se bojí zaměstnané matky?

12:20 Sylva Ettlerová (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí)
Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích.

12:45 Přestávka – oběd

13:45 Steven Saxonberg (Uppsala University, Sweden a SOÚ AV ČR)
What the Czech Republic can learn from the Swedish experience.
(příspěvek bude simultánně tlumočen do češtiny)

14:15 Kateřina Příhodová (MPSV)
Vládní strategie v oblasti podpory rodin s dětmi (aktuální záměry a opatření).

14:40 Přestávka – občerstvení

15:00 Panelová diskuse k návrhu reformy
Moderuje Radka Dudová (SOÚ AV ČR)

Panelové diskuse se zúčastní zástupci a zástupkyně neziskových organizací, podniků a výzkumných institucí

17:00 Závěr

Připojené soubory