Konference
9. 11. 2012

12. 11. 2012 od 13:30 do 18:00, DOX: Poupětova 1, Praha 7

Odborná konference rozvíjí základní témata výstavy Kartografie naděje: Příběhy sociální změny a představuje široké veřejnosti přední české vědce v oblasti výzkumu protestních hnutí, sledování pohybů změn ve společnosti a proměn kapitalistického trhu. 

Ve dvou hlavních blocích budou předneseny stěžejní konferenční příspěvky, doplněné o panelovou diskuzi osobností z řad současného umění, lokálních politických iniciativ a vědecké veřejnosti.

Konference je pořádána ve spolupráci s Centrem globálních studií AV ČR a UK a Sociologickým ústavem AV ČR a ve dnech 13. – 16. 11. pokračuje na odborných pracovištích v Praze a Bratislavě.

 

Program:

13.45 
Úvodní slova
Marek Hrubec (Centrum globálních studií AV ČR a UK) 
Tomáš Kostelecký (Sociologický ústav AV ČR) 

14.00 – 15.30 
Sociální změny a protesty
Martin Brabec (CGS AV ČR a UK): Kapitalismus, trh a dynamika sociální změny 
Radek Buben (FF UK): Sociální změny v Latinské Americe 
Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková (FF UK, SÚ AV ČR): Nespokojenost a protest v České republice 

15.45 – 17.30 
Panelová diskuse o aktuálních sociálních změnách v ČR a zahraničí
Jaroslav Anděl (DOX) 
Stanislav Štech (prorektor Univerzity Karlovy v Praze) 
Václav Pícl (místopředseda ČMKOS) 
Tomáš Tožička (občanská iniciativa Alternativa zdola) 
Jan Májíček (občanská iniciativa ProAlt) 

18.00 
Vernisáž části výstavy Kartografie naděje: Příběhy sociální změny 
Performance Milana Kohouta a Davida Franklina "Horizontal &Vertical" 

Dalšími partnery konference jsou Ústav politických vied SAV v Bratislavě, Katedra filozofie a dejín filozofie Univerzity Jána Ámose Komenského v Bratislavě a Futurologická spoločnosť na Slovensku. 

Vstup zdarma

Rezervace: trubacova@dox.cz

Připojte se k facebookové události!

 

Kde nás najdete

DOX
Poupětova 1, Praha 7
Zobrazení na mapě

Tram: 12, 14, 24 
- zastávka Ortenovo náměstí

Metro: linka C
- zastávka Nádraží Holešovice

Nově: zdarma z centra Prahy minibusem Premiant city tour!

Sdílejte tuto stránku