Semináře

Korupce v postkomunistických zemích

26. 11. 2015
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

KRISTÝNA CHÁBOVÁ ze Sociologického ústavu AV ČR

s přednáškou

Korupce v postkomunistických zemích

Korupce je jeden z nejaktuálnějších a nejpalčivějších problémů České republiky, která se bohužel každoročně umísťuje na spodních příčkách mezinárodních průzkumů zjišťujících jak percepci korupce (World Bank či Transparency International – TI), tak osobní zkušenost s korupčním jednáním (Eurobarometer). Například podle TI se v roce 2014 Česká republika umístila na 22. místě z 28 států Evropské unie a na 53. místě ze 175 států světa. Další negativní zpráva je, že situace se v České republice nelepší, ale spíše naopak. Podle ukazatele míry korupce publikovaného Světovou bankou (World Bank) se u nás situace od roku 1996 zhoršila jak v porovnání s ostatními světovými státy, tak i v číslech měřících pouze korupci (kontrolu korupce) u nás. Podobné negativní výsledky můžeme najít i v ostatních postkomunistických zemích. Seminář bude pojednávat o možných příčinách vysoké míry korupce v postkomunistických zemích z hlediska teorií i empiricky orientovaných studií. Zaměří se také na to, jestli a jak lze korupci měřit. Autorka následně představí vlastní výsledky analýzy příčin korupce v Evropě.