Semináře

Kriminální sítě: Co víme, co nevíme a co bychom chtěli vědět

10. 12. 2020
v 16:00 hodin, ONLINE

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

V tomto semináři se zaměřím na reflexi poznatků z výzkumu kriminálních sítí s důrazem na výsledky mého vlastního výzkumu. Definičním znakem kriminálních sítí je snaha aktérů v nich zapojených o to, aby se vyhnuli detekci ze strany svých oponentů, zejména bezpečnostních složek. Předpokládá se, že tato situace modifikuje způsob, jakým aktéři v kriminálních sítích formují své vazby. V takto riskantním prostředí má být akcentována především interpersonální důvěra jako způsob, jak zajistit stabilní prostředí pro interakce. Ačkoliv se tato východiska jeví na první pohled jako logická, jejich empirické testování není zdaleka tak přímočaré.

Ačkoliv je výzkum kriminálních sítí zatím poměrně mladou subdisciplínou, některé poznatky se již ukazují jako opakující se. Jsou jimi mechanismy triadické uzávěry a translace předcházejících vazeb spolu se strukturou jádro-periferie. Triadická uzávěra a translace předcházejících vazeb ve vazby operační jsou mechanismy, které jsou v souvislosti s vytvářením podhoubí pro důvěru kritické. Struktura jádro-periferie se naopak jeví jako poněkud paradoxní vzhledem ke své rizikovosti. Všechny tři tyto rekurentní poznatky budu kriticky reflektovat vzhledem k teoretickým a metodologickým omezením, které souvisí především v chybějící kauzální lince mezi jimi a důvěrou, použitých metodách pro detekci jejich efektu a konečně v datech používaných k jejich studiu. Na závěr nastíním možnosti pro další výzkum jak v oblasti teoretické, tak metodologické.

Tomáš Diviák v současnosti působí jako Presidential Fellow na katedře kriminologie a v Mitchell Centre for Social Network Analysis při univerzitě v Manchesteru. Spolupracuje také s katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Centrem pro modelování biologických a sociálních procesů. Doktorské studium sociologie absolvoval na Univerzitě Karlově a na univerzitě v holandském Groningenu. Jeho hlavní výzkumné zaměření je aplikace analýzy sociálních sítí na studium organizovaného zločinu, ale o analýzu sítí se zabývá i šířeji metodologicky nebo v souvislosti s jejími aplikacemi ve výzkumu veřejného zdraví, politických či historických sítí. Mimo to je spoluzakladatelem Czech Network for Social Network Analysis, což je neformální uskupení českých výzkumníků a výzkumnic zabývajících se analýzou sítí, v jehož rámci jsou pravidelně pořádány konference a workshopy.    

 

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete ZDE