Semináře

Kultura v krajích České republiky

12. 12. 2013
14:00, Akademické konfereční centrum, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

VĚRA PATOČKOVÁ, JIŘÍ ŠAFR a KATEŘINA VOJTÍŠKOVÁ s přednáškou

Kultura v krajich CR

 

KULTURA V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

 

Kultura je také v České republice stále častěji vnímána jako důležitý faktor rozvoje územních jednotek, krajů i obcí (zejména velkých měst), a to v souvislosti se změnami v ekonomice a na pracovním trhu, rostoucím důrazem na vzdělanost, kreativitu a inovací. Na druhé straně je kultura spojována s kvalitou života, sociální soudržností a identifikací obyvatel s regionem.

Na semináři budou představeny:

  • některé z dosavadních výsledků projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu
  • výsledky dvou reprezentativních dotazníkových šetření realizovaných v rámci projektu - Kultura v regionech ČR 2011 a Kultura ve třech krajích (Ústeckém a Zlínském kraji a Kraji Vysočina) 2012, které se zaměřují na kulturní participaci a názory veřejnosti na různé oblasti kultury
  • hlavní vývoje determinantů kulturní participace od 80. let.