Workshopy
6. 12. 2018
9:30 - 18:00, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Zveme Vás na pracovní seminář „Kvalitativní metody ve výzkumu IV.“, který naváže na předchozí ročníky.

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak i pro studenty či doktorandy, kteří své výzkumy teprve připravují. Přednášet budou zástupci českých univerzit a výzkumných pracovišť.

Videozáznamy z předchozích ročníků: 201520162017.

Program:

 • 09:30–10:00 Registrace (a káva)
 • 10:00–10:15 Zahájení
 • 10:15–12:15 I. blok (2 přednášky + diskuse)
 • 12:15–13:30 Oběd
 • 13:30–15:30 II. blok (2–3 přednášky + diskuse)
 • 15:30–16:00 Káva a občerstvení
 • 16:00–18:00 III. blok (2 přednášky + diskuse)
 • od 18:00 hod. neformální diskuse a závěr, společné závěrečné posezení

Garanti odborného programu: prof. PhDr. Věra Majerová, CSc. (PEF ČZU), doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU), RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ AV ČR)

Účast bez poplatku, občerstvení zajištěno vč. malého oběda. Pro přihlášení prosím vyplňte přiložený registrační formulář (viz níže) a zašlete na adresu czechrural@czu.cz.

Kontakt na organizátora: Ing. Jiří Sálus, salusj@pef.czu.cz.

Vystupující a témata přednášek:

 • Prof. PhDr. Věra Majerová, CSc. (Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze)
  Slova a obrazy: interpretace smyslové zkušenosti.
 • PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem), doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. (Filosofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
  Potenciál interkulturního studia vizuálního materiálu: příklad z Papuy-Nové Guineje.
 • Petr Gibas Ph. D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
  Vizuální diskurzivní analýza.
 • Marcel Tomášek, M.A. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
  Od narativního obratu přes vizuální obrat k obratu performačnímu.
 • PhDr. Jaroslav Anděl (Anglo-American University / Anglo-americká VŠ v Praze)
  Kde domov můj? Příklad mapování občanských iniciativ.
 • Doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
  Obrazy našeho světa – pokus o shrnutí vizuálních příkladů.
Sdílejte tuto stránku