Workshopy
17. 3. 2015
17:30, FF UK, Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1

Zveme vás na workshop, kde se dozvíte o dostupných výzkumech veřejného mínění před rokem 1989 a o dalších kvantitativních pramenech k soudobým dějinám v Českém sociálněvědním datovém archivu.

Lidé, a ne jen čísla? / Čísla, a ne jen lidé?

Zároveň na příkladu databáze osob usmrcených na státní hranici a mapování undergroundových komunit otevřeme diskusi na téma využitelnosti kvantitativních metod v historickém výzkumu. Více viz www.ustrcr.cz/cs/prednasky.

Sdílejte tuto stránku