Semináře

Marcela Severová: Romsko-česká smíšená manželství. Asimilace a identita

12. 5. 2005

Místo konání: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1

Seminář se koná ve čtvrtek 12. května 2005 v Sociologickém
ústavu v zasedací místnosti č. 207, 2. patro ve 14 hodin.