Semináře

Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností po roce 1989

31. 10. 2013
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí
JIŘÍ ŠAFR s přednáškou

 

MECHANISMY MEZIGENERAČNÍ REPRODUKCE NEROVNOSTÍ PO ROCE 1989

Rodina, do níž se narodíme, podstatnou měrou předurčuje naše budoucí společenské postavení. Otázkou je, jakými mechanismy k reprodukci statusu dochází, a které naopak napomáhají k mobilitě.

  • Do jaké míry se podílí na dosaženém sociálním statusu vzdělání a třídní postavení rodičů?
  • Jaký typ kulturního kapitálu vede k mezigenerační reprodukci/mobilitě?
  • Zvýhodňuje při získávání pracovní pozice vybavenost sociálním kapitálem?
  • Záleží na výchovném stylu, jaký rodiče uplatňují? A mohou mít vliv psychologické charakteristiky – osobnostní rysy jedince?

Na semináři se zaměříme na problematiku mezigeneračního přenosu sociálních nerovností v generaci dospívající po roce 1989, označované někdy jako „Husákovy děti“, a to v širším kontextu primární socializace.

Vystupující představí svoji studii Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností.

Související publikace: 
2012
Šafr, J. (ed.), T. Bariekzahyová, M. Gorãíková, J. Häuberer, V. Patočková, O. Špaček