Konference

Mezinárodní konference Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY

2. - 4. 10. 2019
Akademické a konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)

Konference "Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY" je XI. ročníkem mezinárodní vědecké konference poprvé konané v roce 2007 na půdě Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z iniciativy pedagogické psycholožky a etičky Dagmar Markové (dnes profesorky na FF UKF). Poslední, jubilejní desátý ročník se konal v roce 2017 v Bratislavě (organizovaný Ústavem výskumu sociálnej komunikácie Slovenské akadémie vied).

Kompletní informace naleznete na konferenčním webu sexuality.soc.cas.cz.

V současnosti je spuštěna registrace, která potrvá do 7. září.

Vědci / vědkyně: