Konference

Mezinárodní konference - Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice

25. 4. 2007

Mezinárodní konference se uskuteční 13. a 14. září 2007 v Praze na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Pořadatelem je Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., a Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

 

Cíl konference:

Globalizace, její projevy a související trendy významně mění svět práce, kvalitu pracovního a osobního života. Konference si klade za cíl přispět k poznání stavu a úrovně kvality pracovního života v podmínkách globalizované ekonomiky a na příkladu ČR. Jejím záměrem je odhalit a identifikovat nová rizika spojená s rozvojem a rozšiřováním moderních přístupů v ekonomice organizací a managementu, se zaváděním progresivních technologií a změnou charakteru práce, se sociálními, ekonomickými a dalšími změnami. Konference chce poskytnout svými příspěvky podněty pro státní správu, podnikatelskou sféru i neziskové organizace a přispět k formulaci návrhů na vhodné způsoby řešení problémů světa práce pro oblast ekonomiky a managementu organizací, aby se minimalizovaly negativní dopady předpokládaných změn a zvýšila účinnost prevence rizik. Konference je jedním z výsledků projektu výzkumu a vývoje „Vliv změn světa práce na kvalitu života“, řešeného v rámci vládou schváleného projektu TP-5 „Moderní společnost a její proměny“ Národního programu výzkumu. Organizátoři konferenci věří, že se stane cennou platformou pro výměnu zkušeností odborníků a bude stimulovat jejich další spolupráci.


Hlavní tématické sekce:

  • Globální svět práce a kvalita života
  • Podnik a kvalita pracovního života
  • Sladění pracovního a osobního života
  • Management - iniciátor získávání a využití pracovního potenciálu
  • Prosperita, produktivita, performance
  • Globální svět a logistika
  • Marketing a kvalita života
  • Pohled doktorandů a mladých vědců na svět práce a kvalitu

 

Místo konání:

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

 

Více informací a přihlášku naleznete na webové stránce konference: http://mpartners.cz/vse

 

Připojené informace