Konference

Mezinárodní workshop „Změny způsobů parlamentní reprezentace“

11. 10. 2011

Workshop se bude konat v Akademickém konferenčním centru, Praha 1, Jilská 4a,
14. – 15. října 2011.

Mezinárodní workshop „Změny způsobů parlamentní reprezentace“

je organizovaný výzkumným výborem č. 8 Legislative Specialists Mezinárodní politologické asociace (IPSA)  a 6. FP projektem RECON – Reconstituting Democracy in Europe, WP3 - “Reprezentace a institucionální design”. Pořádající instituce je Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

 

Účelem workshopu je identifikovat současné otázky parlamentního výzkumu a rozšířit výzkumnou agendu. V rámci workshopu budou také představeny a diskutovány výsledky a teoretický přínos WP3 “Reprezentace a institucionální design” projektu RECON. Prostor bude také pro diskusi o zaměření činnosti výzkumného výboru a RC08, představení nových publikací a plánování aktivit do nadcházejícího světového kongresu IPSA 2012.

 

Proces evropeizace a globalizace zásadně ovlivňuje role a fungování parlamentů na mnoha úrovních. V rámci rozvíjejícího se systému nadnárodního vládnutí parlamenty na národní subnárodní a supranárodní úrovni odpovídají a adaptují se na tyto změny různými způsoby. První téma se tedy zaměří na zkoumání vzorů, podle kterých parlamenty fungují v rámci nadnárodní vlády. Případové studie stejně jako srovnávací příspěvky jsou vítány (a ty novější velmi podporovány).

 

Další změny, se kterými se parlamenty musí vyrovnat, jsou změny ve spojení reprezentace a odpovědnosti. Druhý panel tak vysvětluje transformační tendence mezi legitimitou demokracie, reprezentací a odpovědností zaměřující se na oba aspekty, empirický a teoretický. Některá témata zařazená Do druhého panelu jsou zařazena témata jako transformace reprezentace, efekty transnacionalizace politických stran, přejímání vzorů kariérních modelů od poslanců systému víceúrovňové vlády. Teoretické stejně jako empirické příspěvky jsou vítány.

 

Třetí panel je věnován další současné otázce související s legitimitou a odpovědností – přímé interakci mezi parlamenty a organizovanými zájmy. Téma tak zahrnuje interakci mezi parlamenty, organizovanými zájmovými skupinami, organizacemi občanské společnosti a také lobbistickými skupinami. Vítány jsou jak případové studie, tak příspěvky založené na komparaci.

 

Programový výbor

Předsedkyně: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Koordinátorka workshopu: PhDr. Petra Guasti, Ph.D

Telefon:  +420 210 310 237 nebo +420 210 310 563

V případě jakýchkoli dotazů prosím nás kontaktujte na tomto emailu reconrcls@soc.cas.cz.

 

Uzavírka návrhů příspěvků: 15. května 2011.

 

Potenciální účastníci by měli uvést jméno, adresu, instituci, ve které působí a abstrakt v rozsahu 250-300 slov. Konferenční poplatek není vybírán.

 

Organizační poznámka: očekávaný příjezd: 13. 10. 2011, odjezd: 16. 10. 2011.

 

Workshop se bude konat v Akademickém konferenčním centru, Praha 1, Jilská 4a, 14. – 15. října 2011.

Připojené soubory