Semináře

Moje pravé (instagramové) já: genderové stereotypy a strategie autenticity mezi českými influencerkami

21. 10. 2021
v 16.00, hybridní forma - Jilská 1, Praha 1 a Zoom

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

REGISTRACE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfok64XcwDRcmQURGzM5Se8YlBr-tbI...

Podle dostupných dat je mezi uživatelkami sociální sítě Instagram 53% žen. Mezi influencery, pokud je definujeme jako lidi, kteří jsou schopní svou přítomnost v digitálním prostoru monetizovat, je zhruba 70% žen. Prezentace genderově podmíněných ideálů krásy je přitom konkrétně na Instagramu ještě striktnější, rigidnější a vice normativně svázaná než v módních a ženských časopisech, které éře influencerů předcházely jako hlavní komunikační a marketingový kanál směrem k širokému publiku (Döring, Reif et al 2016). Otázka uniformity v prostředí, které díky principu obsahu generovaného uživateli (UGC) zdánlivě podporuje diverzitu, protože uživatelům poskytuje kontrolu nad mediálními obsahy, které konzumují a produkují, se v posledních letech stává tématem mnoha akademických debat (např. Van Driel a Dumitrica 2020). Můj výzkum navazuje na tyto debaty skrze digitální etnografii v zatím málo zkoumané české kultuře influencerů a zaměřuje se na to, jak Instagram formuje a přetváří ideály ženské krásy a ženství obecně a konkrétně na to, jak influencerky balancují nutnost přizpůsobit se těmto normám a zároveň zůstat autentické v očích svých sledovatelů a sledovatelek.

Prezentované výsledky vznikly na základě šestiměsíčního výzkumného pobytu přednášející (02/2021 – 07/2021) v Centru pro výzkum komunikace a kultury na Loughborough University, který byl realizován za podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. IIreg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983.

Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D je postdoktorandka na oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV. Vystudovala sociální antropologii na FHS UK a ve výzkumu se zaměřuje na digitální antropologii, metody etnografického výzkumu v digitálním prostředí a zkoumá kulturu influencerů, internetové komunity a konstrukci autenticity v kyberprostoru. Zaměřuje se take na šíření dezinformací, hate speech a konspiračních teorií v internetových komunitách

 

Seminář bude organizován hybridní formou. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je potřeba se předem registrovat. Přihlašovací formulář bude otevřen od pátku 15.10. (12.00 hodin) ZDE. Souběžný online přenos bude přes platformu Zoom (registrace tamtéž).