Semináře

Muži do škol: Potřebuje české základní školství více mužů?

24. 9. 2020
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

O českém školství se v posledních letech mluví především v souvislosti s jeho „krizí“. Ta je přičítána řadě faktorů, jako je nedostatek vyučujících, nízké finanční ohodnocení či vysoká feminizace oboru. Kvůli té se v Česku často volá po zvýšení počtu mužů v základním školství, kteří v současné chvíli na prvním stupni tvoří  jen 3 % učitelů. Kde lze nalézt příčiny tohoto apelu? Jaké výhody a nevýhody zažívají muži pracující ve feminizovaném školství? Přinášejí muži do školství něco skutečně nového? Dizertační výzkum, který v základních školách probíhal po tři roky, představí, proč je a zároveň není lehké být mužem v povolání, které si většina společnosti bytostně spojuje se ženami.

Nina Fárová je absolventkou doktorského studia antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Dlouhodobě se věnuje tématu mužů a maskulinit ve vzdělávání, dalším jejím výzkumným zaměřením je vztah genderu, vědy a technologií. Soustředí se především na kvalitativní výzkum. V současnosti působí jako výzkumná pracovnice v NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a jako odborná asistentka na Katedře sociologie Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje kvalitativní metodologii a genderová studia.

Semináře budou organizovány s ohledem na epidemiologická nařízení, s přihlédnutím k aktuální situaci v Sociologickém ústavu AV ČR. Může docházet k různým změnám, sledujte prosím web Sociologického ústavu nebo naše facebookové stránky.

V současné době je zavedena povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostárách budov v celé ČR.