Semináře

Narativní konstruktivismus a narativní realismus na jedné lodi? Zamyšlení nad východisky narativního výzkumu

17. 6. 2021
v 16.00, ONLINE

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZA_OGZroCPd-xIK4mvRmurVIwKb1f...

Vyprávění je sociologicky důležitou interpretativní aktivitou, která prostupuje sociální interakce. Vyprávíme druhým o sobě, o druhých a o světě, a tak konstruujeme smysl sociálního dění (minulého, přítomného, budoucího).

Může být vyprávění zároveň konstrukcí i výpovědí o realitě? Je narativní konstruktivismus slučitelný s narativním realismem? Jde o konkurenční nebo doplňující se východiska?

Ať už byl zájem o narativitu v posledních desetiletích motivován nejrůzněji, myšlenka, že vyprávění konstruuje realitu, určovala uvažování o tomto tématu v sociální (meta)teorii. Prvky sociálního konstruktivismu nacházíme v řadě výzkumných programů a ve zjednodušené podobě pronikly do laického povědomí post-faktické doby. Narativní realismus naopak zdůrazňuje vztah vyprávění k realitě mimo aktivity interpretací. Vyprávění není jen konstrukcí, nýbrž zkušeností reality, která je zdrojem informací a umožňuje reflektovat důsledky a možnosti jednání.

Seminář poskytne prostor pro debatu o východiscích narativního výzkumu. Úvodní prezentace bude navazovat na knihu přednášejícího Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity, kterou v roce 2019 vydalo Sociologické nakladatelství (SLON).

Prezentované výsledky vznikly na základě šestiměsíčního výzkumného pobytu přednášejícího (09/2020 – 02/2021) na Institutu pro sociologii na Universität Innsbruck, který byl realizován za podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983.

Martin Ďurďovič je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a externě vyučuje na Katedře sociologie FF UK. Zabývá se sociální teorií a studiem vztahů mezi společností a energetikou.

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete ZDE.