Semináře

Národní hrdost jako sociální emoce: proč je tak mnoho Čechů tak málo hrdých na své občanství?

5. 5. 2016
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

KLÁRA PLECITÁ ze Sociologického ústavu AV ČR

s přednáškou

Národní hrdost jako sociální emoce: proč je tak mnoho Čechů tak málo hrdých na své občanství?

Češi patří k těm evropským národům, které vyjadřují malou národní hrdost. Které národy jsou nejvíce hrdé a které nejméně? Je důležité být hrdý? Co je to hrdost, co je to národní hrdost, jak je měříme a jaké jsou determinanty národní hrdosti v České republice? Na tyto otázky přináší nové odpovědi sociálněpsychologické výzkumy i mezinárodní sociálněvědní výzkumy International Social Survey Programme (ISSP) 2013 a European Values Study (EVS) 2008. Zatímco ISSP ukazuje, na jaké úspěchy v oblasti politiky a kultury jsou Češi hrdí, EVS přináší poznatky o tom, které sociodemografické skupiny jsou hrdější než jiné a jak je národní hrdost ovlivněna důvěrou v instituce (vládu, armádu, církev), sledováním politiky v médiích, spokojeností s vývojem demokracie, důvěrou k lidem a pocitem štěstí.