Konference
3. 10. 2003

Společnost pro evropský dialog a Sociologický ústav AV ČR;
Místo konání: hotel EXTOL INN, Praha 7, Přístavní 2

V souvislosti s procesem evropské integrace jsou často vyslovovány
obavy, že vstup země do EU ve svých důsledcích znamená postupnou ztrátu
národní identity, nebo, že zejména lidé z nově přistupujících zemí
nepociťují dostatečně silné ztotožnění se s Evropou a Evropským
společenstvím.

Nedostatek evropanství je spojován s nízkou úrovní tolerance vůči jiným etnikům a obsahuje potencionální rozpory a konflikty.

Cílem konference je prodiskutovat otázky vztahující se k
problematice identity lidí žijících zejména v pohraničních regionech
střední Evropy.

Základem konference budou výsledky mezinárodního výzkumu
biografické identity a mentality lidí žijících na česko-polsko-německé
hranici v rámci euroregionu NISA. Předmětem diskuse budou i výsledky
výzkumů realizovaných v jiných pracovištích.

Součástí diskuse bude rovněž presentace dalších teoretických závěrů a praktických zkušeností z oblasti přeshraničního soužití.

Program:

2. 10. 2003
příjezd zahraničních hostů – ubytování.

19.00 večeře, organizační pokyny.

3. 10. 2003
9.30 Registrace účastníků.

10.00 Zahájení konference

(Společnost pro evropský dialog).

10.15 – 12.00 Úvodní referáty,

(F. Zich, P. Alheit, I. Szlachciczova, J. Leonski, L. Macháček).

12.00 – 13.00 Diskuse (přihlášené příspěvky).

13.00 – 14.30 Oběd.

14.30 – 18.00 Biografická identita obyvatel euroregionu Nisa

(K. Bast Haider, P. Drauschke, A. Mrozowicki, M. Domecka, O. Roubal, B. Spalová a další).

18.00 Závěr konference.

Z jednání konference bude vydán sborník.


Konference se koná:
v hotelu EXTOL INN, Přístavní ulice 2, Praha 7.


Jednací řeč:
čeština, slovenština, němčina, polština.

Konferenční poplatek 200,-Kč.

Občerstvení a oběd hradí pořadatel.


Přihlášky na konferenci posílejte na adresu
:

Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3, PSČ 130 00


Pořadatelé:

Společnost pro evropský dialog
Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3, PSČ 130 00

Sociologický ústav AV, ČR
oddělení výzkumu pohraničí
Stříbrnické nivy 2, Ústí n. Labem

Sdílejte tuto stránku