Semináře

Nemocniční kaplanky a kaplani za pandemie COVID-19

20. 5. 2021
v 16:00 hodin, ONLINE

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWHslp3-2qZcON50ntNNGjeBlHuIs-...

Přednáška vychází ze zkušeností českých nemocničních kaplanek a kaplanů během roku 2020, který byl výrazně poznamenán šířením viru známého jako COVID-19. Data použitá pro tento kvalitativní výzkum pochází z online dotazníku a následných rozhovorů. Jedním z hlavních závěrů výzkumu je poznatek, že pandemie významně ovlivnila sebepojetí mnoha kaplanek a kaplanů a urychlila již načatý vývoj jejich vztahů s vedením i personálem. Jako klíčové se ovšem ukázalo jejich postavení v nemocnici před vypuknutím pandemie.

Andrea Beláňová absolvovala religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti je postdoktorandkou na Sociologickém ústavu AV ČR a vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Výzkumně se zabývá prolínáním náboženských a sekulárních diskurzů, náboženstvím ve věznicích a institucí kaplanství.

Ondřej Doskočil působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje zdravotnickou etiku. Zároveň je nemocničním kaplanem v Nemocnici České Budějovice a katolickým jáhnem. Jeho odborným zájmem jsou filozofické, etické a spirituální souvislosti pomáhajících profesí. Snaží se propojovat tato témata ve výuce, výzkumu a praxi.  

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete ZDE.