Semináře

Nerovné šance na vzdělání od útlého věku

2. 10. 2014
14:00, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 110 00

Sociologický ústav si vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář věnovaný problematice vzdělanostních nerovností. Svoji přednášku od 14h uvede David Greger.

Čtvrteční sociologické semináře

Přednášející: David Greger

Jaké jsou vzdělanostní nerovnosti v ČR ve srovnání se zahraničím? Jaké jsou důvody volby odkladů školní docházky u rodičů? Jakou roli v utváření nerovností může hrát svobodná volba rodičů volit základní školu či posunout odklad povinné školní docházky o rok?

Český vzdělávací systém se vyznačuje poměrně vysokou diferenciací a brzkým větvením vzdělávacích drah žáků. V této oblasti se sociologie vzdělávání v ČR zaměřovala především na přechod žáků na víceletá gymnázia, případně tranzicí na střední školu. Jak ukázala data z mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání pro žáky na konci povinného vzdělávání (PISA, TIMSS), existují v ČR velké rozdíly ve výsledcích jednotlivých škol a český vzdělávací systém zároveň vykazuje nadprůměrnou závislost výsledků žáků na jejich rodinném zázemí. Zatím však nebyla ve vztahu k nerovnostem dostatečně analyzována data mladších žáků a otázka vstupu dětí do vzdělávacího systému. V této přednášce bude představeno, na základě analýzy dat z mezinárodního výzkumu TIMSS a PIRLS 2011, jaké jsou nerovnosti v primárním vzdělávání v mezinárodním kontextu. Dále se přednášející zaměří na otázku vstupu do 1. třídy s využitím dat z longitudinálního výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) provedeného u rodičů 2008 předškoláků v ČR. Jako jeden z možných mechanismů utváření vzdělanostních nerovností a nerovného startu dětí při vstupu do 1. třídy se jeví analýza (ne)dobrovolných odkladů povinné školní docházky a mechanismů možností volby základní školy.

Témata dalších seminářů a kontakt na organizátorky zde. Ilustrace: sxc.hu.