Semináře

Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“: Proměny českého levicového aktivismu na počátku 21. století

8. 6. 2017
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Představovaná studie analyzuje vývoj českého alterglobalizačního a protiválečného aktivismu mezi lety 2002 a 2009. Zaměřuje se při tom především na období útlumu alterglobalizačního hnutí a jeho transformaci na alterglobalizační subkulturu na straně jedné a na součást „protiradarové“ koalice na straně druhé. Konkrétně se při tom snaží odpovědět na následující otázky: Jaké procesy nebo mechanismy byly součástí interakce mezi českým alterglobalizačním a protiválečným aktivismem? Jaký byl dopad této interakce na spolupráci a kolektivní identitu alterglobalizačních skupin a organizací? Došlo současně se změnou protestních aktivit a partnerů rovněž ke změně jejich sdílené kolektivní identity?

Studie má rovněž obecnější ambici: tou je představení současných přístupů ke studiu sociálních hnutí založených na rozlišování dvou klíčových modů koordinace kolektivního jednání – tj. směny, či sdílení zdrojů a procesů tvorby kolektivní identity. Zde se práce snaží předložit odpovědi na otázky týkající se vztahu mezi kolektivní identitou a strategiemi koordinace zdrojů českého alterglobalizačního aktivismu, charakteru tohoto vztahu napříč různými tematickými poli kolektivního jednání a konečně jeho proměn v čase.

 

Jiří Navrátil působí jako odborný asistent na katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU a na katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK. Mezi jeho výzkumná témata patří kolektivní jednání, politické organizace a politické sítě.