Konference

Odborný seminář a tisková konference k publikaci Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe…

15. 9. 2010

30. září 2010, od 15.00 do 18.00, v kavárně Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1, Staré Město

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a Sociologické nakladatelství SLON Vás zve na odborný seminář a následnou tiskovou konferenci, která se koná 30. září 2010 k vydání knihy

 

Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe…


editorů Hany Maříkové, Tomáše Kosteleckého, Tomáše Lebedy a Markéty Škodové

 

Knihu představí editoři a dále vystoupí autoři následujících kapitol:

Klára Vlachová Plecitá: Jsou Češi politicky aktivní?

Tomáš Kostelecký: „V Praze je blaze“ aneb co si myslíme o životě lidí žijících v našem hlavním městě a co z toho je pravda

Jindřich Krejčí: Lze věřit výzkumům veřejného mínění?

Marcela Linková, Alice Červinková: Věda jako globální podnik: je česká věda světová?

Program:

15.00–16.00 – představení knihy a vybraných kapitol

16.00–16.30 – tisková konference

16.30–18.00 – přivítání knihy a slavnostní přípitek a následná diskuze s autory knihy

 

Seminář a tisková konference proběhne 30. září 2010, od 15.00 do 18.00, v kavárně Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1, Staré Město, občerstvení zajištěno.

 

 

Cílem této knihy je představit laické veřejnosti přístupným způsobem práci sociologů, demografů, ekonomů, politologů a geografů, kteří působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Autorům a autorkám nejde o předložení ucelené zprávy o české společnosti, ale spíše o odpovědi na některé často kladené otázky, ověření/neověření platnosti různých předsudků a představ, které sami o sobě máme. Sociální vědci poukazují i na jevy, které sama společnost příliš nevnímá, ale odborníci je za povšimnutí hodné považují. Přístup prezentovaný ve většině příspěvků knihy vychází z dlouhodobé tradice instituce, ve které se tato kniha zrodila. Většina kapitol knihy zpracovává informace, které byly získány sociologickým výzkumem. Seznamuje čtenáře se závěry založenými zejména na empirickém přístupu k sociálním jevům, postaveném na jejich systematickém zkoumání, měření a analyzování. Jednotlivé autorky a autoři dostali volnost jak z hlediska formy, tak z hlediska výběru a způsobu zpracování svých témat. Každý mohl své téma přiblížit způsobem, který považoval za nejlepší. Narozdíl od standardních vědeckých textů určených pro odbornou komunitu omezují vhled do souvisejících teorií a na nezbytné minimum redukují i popis analytických metod, pomocí kterých autoři došli ke svým závěrům. V této knize se čtenář nesetká se složitými statistickými modely ani s jinými náročnými analytickými nástroji. Autoři se snaží prokázat své poznatky pomocí jednoduchých a široké čtenářské komunitě srozumitelných nástrojů.

 

Jací opravdu jsme a jak se to o sobě dozvídáme?

Jsme evropští, jsme světoví, nebo hlavně sví?

Lze věřit výzkumům veřejného mínění?

Jsme ze zvyku sociálními a/nebo ekonomickými pesimisty?

Jak a čím nás poznamenává konzumní společnost?

Jaké jsou trendy a příčiny korupce v České republice?

Jsou Češi skutečně nevěřící?

Jaké postoje zaujímáme vůči cizincům a národnostním menšinám?

Jsou Češi politicky aktivní?

Jaká je kvalita demokracie v České republice?

Na čí účet se v naší společnosti rodí děti?

 

V případě dotazů se prosím obracejte na Michaelu Vojtkovou, michaela.vojtkova@soc.cas.cz, tel. 777 068 338.

Více informací naleznete na www.soc.cas.cz.

 

Připojené informace