Semináře
28. 11. 2022
od 15.00 do 18.00 HYBRIDNĚ - AKC a ZOOM

ČSDA si vás dovoluje pozvat na seminář.

Open science a sdílení sociálněvědních dat v praxi: Data management plan, ochrana respondentů a legální aspekty sdílení dat

Program:

Martin Vávra – Představení datového archivu

Johana Chylíková - Management dat ve výzkumné praxi

Cílem prezentace je vysvětlit praktické využití nástrojů datového managementu a plánování práce s daty v průběhu a po skončení výzkumu. Větší část přednášky bude věnována výkladu o plánu datového managementu (DMP), prostor dostanou také související témata jako je dokumentace dat a získávání dat pro sekundární analýzu. Přednáška je koncipována tak, aby výzkumnice a výzkumníci pracující na vlastních výzkumných projektech, jejichž součástí je sběr dat, pochopili užitečnost systematické práce s daty a plánování datového managementu.

Tomáš Čížek  - Etika a ochrana osobních údajů v sociálněvědním výzkumu

V prezentaci budou představeny současné etické a právní standardy týkající se výzkumu v sociálních vědách. Podrobně bude popsána problematika informovaných souhlasů v rámci výzkumu a budou představeny vzory, které lze využít. V závěru prezentace bude diskutována problematika archivace a ukládání dat z výzkumných šetření k dalšímu využití.

Bližší informace a registraci naleznete ZDE.

Organizace webináře byla podpořena z projektu LM2018135 Český sociálněvědní datový archiv, na který byla poskytnuta dotace MŠMT z prostředků účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur.

Sdílejte tuto stránku