Semináře

Otevřené dveře pro rovnost - veřejná prezentace projektu EGALES – Evropské magisterské studium: Etudes Genre & Actions Liées à l’Egalité dans la Société (Studia genderu a politik rovnosti ve společnosti)

15. 11. 2011

Oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Pozvánka na „otevřené dveře pro rovnost“ –veřejná prezentace projektu EGALES – Evropské magisterské studium: Etudes Genre & Actions Liées à l’Egalité dans la Société

(Studia genderu a politik rovnosti ve společnosti)


Oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univezity v Českých Budějovicích

a mezinárodní tým projektu EGALES

 

vás srdečně zve na veřejnou prezentaci Evropského magisterského studia EGALES

 

Prezentace se koná v pátek 25. 11. 2011 v 13:30, v AKC – Akademickém konferenčním centru AV ČR, Husova 4a, 110 00 Praha 1.

 

Program: problematika rovnosti v České republice, problematika vyučování oborů zabývajících se rovností a politikami rovných příležitostí, prezentace projektu EGALES.

Program potrvá cca 1 hodinu.

 

Projekt EGALES směřuje k zavedení evropského magisterského studia v oblasti genderových vztahů a politik rovnosti ve společnosti. Je založen na spolupráci osmi evropských univerzit a vysokoškolských institucí. V rámci studia je možné absolvovat dva ze čtyř semestrů studia na jedné (či dvou) partnerských univerzitách v rámci jednotného magisterského studia a na závěr obdržet diplom EGALES akreditovaný na Univerzitě Lumière Lyon 2. Od roku 2011/2012 jsou do společného magisterského programu zapojeny Université Lumière Lyon 2, Université de Toulouse le Mirail, The University of York, Abo Akademi a Université de sciences politiques de Bucarest. Výuka probíhá ve francouzském nebo anglickém jazyce.

 

 

Za mezinárodní tým projektu EGALES:

Laurence Tain - Université Lumière Lyon 2 (Francie)

Harriet Silius - Abo Akademi (Finsko)

Pilar Carrasquer - Universitat Autonoma de Barcelona (Španělsko)

Nicky Le Feuvre - Université de Lausanne – Genève (Švýcarsko)

Nathalie Lapeyre - Université de Toulouse le Mirail (Francie)

Gabriele Griffin - The University of York (Velká Británie)

Ionela Baluta - Université de sciences politiques de Bucarest (Rumunsko)

Lucie Kozlová – Jihočeská Univerzita (ČR)

Radka Dudová, Alena Křížková – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (ČR)

Připojené soubory