Semináře

Panie k deťom a na upratovanie: kto koho zastupuje pri delegovaní prác v domácnosti

24. 1. 2019
v 16:00 hodin v Sociologickém ústavu

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Prednáška nadväzuje na literatúru (Ehrenreich a Hochschild 2003a, 2003b; Lutz 2008b, 2011), ktorá vysvetľuje, prečo dochádza k najímaniu pracovníčok v domácnosti a ukazuje, koho pracovníčky v domácnosti zastupujú pri rôznych typoch prác v domácnosti. Ukážem, že hoci pri najímaní opatrovateliek detí a pracovníčok vykonávajúcich domáce práce dochádza v konečnom dôsledku k rovnakej voľbe  –  čiže k delegovaniu práce na ďalšiu ženu – odlišné (hoci nerealizovateľné alebo nerealizované) sú preferencie, kto by mal tieto práce robiť, keby ich nevykonávala žena, ktorá v domácnosti žije. Potom vysvetlím, ako tieto nerealizované preferencie ovplyvňujú voľbu samotnej pracovníčky v domácnosti.

 

Zuzana Sekeráková Búriková vyučuje sociálnu antropológiu na Katedre sociológie FSS MU v Brne. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa venuje materiálnej kultúre, spotrebe a platenej starostlivosti o deti a domácnosť. Spolu s britským antropológom Danielom Millerom napísala knihu Au Pair (Polity 2010), o najímaní pracovníčok v domácnosti na Slovensku jej vyšla kniha Panie k deťom a na upratovanie (Masarykova Unvierzita 2017).

 

Seminář bude probíhat v češtině a ve slovenštině a není třeba se předem registrovat.