Semináře

PETR JEHLIČKA A TOMÁŠ KOSTELECKÝ: ALTERNATIVNÍ POTRAVINOVÉ SÍTĚ, UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A SAMOZÁSOBITELSTVÍ

30. 5. 2012

31. 5. 2012 od 14 hod, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

 

Petr Jehlička a Tomáš Kostelecký


s tématem

ALTERNATIVNÍ POTRAVINOVÉ SÍTĚ, UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A SAMOZÁSOBITELSTVÍ

 

Samozásobitelství potravinami je v současné době v západním společenském kontextu na vrcholu mediální popularity a v některých případech se mu dostává i podpory v rámci oficiální státní politiky. Přitom se mu v zemích, kde zažívá největší popularitu, věnuje jen nepatrná část populace.

 

Ve většině západoevropských zemí nepřekračuje podíl občanů produkujících potraviny 10 procent. S  pozitivní konceptualizací samozásobitelství v západním kontextu kontrastuje obraz samozásobitelství v evropských postsocialistických zemích, kde se této aktivitě věnuje 35–60 procent občanů. Je interpretováno v souladu s obvyklým obrazem zaostalé “Východní Evropy” jako kontrapunktu moderního a inovujícího “Západu“.

 

Samozásobitelství v post-socialistické Evropě je konceptualizováno jako důkaz procesu demodernizace, případně jako strategie přežití chudých vrstev nebo prostě jako (nežádoucí) pozůstatek minulé éry. Cílem této přednášky je na základě výsledků nedávného výzkumu provedeného v České republice a v Polsku nabídnout alternativní perspektivu. Přestože ve většině případů není motivováno ekologicky, podle zjištění z tohoto výzkumu lze české a polské samozásobitelství označit za formu “reálně existující trvalé udržitelnosti”.

 

Tyto sociálně inkluzívní praktiky se váží k rozsáhlým sítím, v jejichž rámci je část produkce sdílena ve formě darů a výměn. Takto pojaté samozásobitelství vyzývá k úvahám o udržitelnosti spojené nikoliv s utností sebeomezování, ale se seberealizací a hojností, a umožňuje vnímat trvalou udržitelnost jako odpověď na emocionální a sociální potřeby, nikoliv jako na vědecké racionalitě založený politický program.

 

31. 5. 2012 od 14 hod, Akademické konferenční centrum, Husova 4, Praha 1