Konference
14. 6. 2022
9:30-13:30, Akademie věd ČR, Národní 1, Praha 1 + online

Cílem konference pořádáné NKC-gender a věda je diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti ve vědecko-výzkumných institucích a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

7. Národní konference o genderu a vědě

Plány genderové rovnosti jsou nyní podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa, od roku 2023 je bude vyžadovat také Grantová agentura ČR. Díky tomu se v ČR skokově zvýšil zájem výzkumných institucí o problematiku genderové rovnosti. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje. Cílem konference je diskutovat o výzvách, které přináší implementace plánů genderové rovnosti a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

Více informací a registrace zde

Program:

09.00-09.30 Registrace
09.30-10.00 Zahájení
10.00-10.15 činnost NKC při podpoře Plánů genderové rovnosti
10.15-11.30 Panelová diskuse: Výzvy implementace Plánů genderové rovnosti
11.30-12.00 Přestávka
12.00-13.30 Diskuse s plénem a online publikem
13.30-15.00 Zakončení akce, síťování a oběd pro přítomné

Sdílejte tuto stránku
V rámci projektu: