Konference
23. 11. 2020
9:00–13:30, online (Zoom)

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Plýtvání potravinami v číslech aneb jak neplýtvat, která se uskuteční v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost.

Plýtvání potravinami představuje v současné době velký celosvětový problém – a to jak ekologický, ekonomický, tak i sociální. Na celém světě se vyhodí jedna třetina veškerého jídla, což je v přepočtu 1,3 miliardy tun. To je zároveň množství, které by dokázalo nasytit až 3 miliardy lidí a to přitom na světě hladem a podvýživou trpí téměř miliarda lidí. S vyhozenými potravinami dochází i k velkým finančním ztrátám, které celkově dosahují částky 990 miliard dolarů. V Evropské unii se dle odhadů ročně vyhodí 88 milionů tun potravin. Cílem konference je poukázat na tento problém očima různých aktérů, prezentovat výsledky výzkumů v této oblasti a představit způsoby, jakými lze plýtvání potravinami předcházet. 

Konference bude nahrávána. Svoji účastí souhlasíte s případným zveřejněním záznamu.

Registrace

Účast na konferenci je zdarma. V případě zájmu, prosíme, o vyplnění registračního formuláře zde. V případě dotazů k samotné konferenci, nebo otázek na jednotlivé přednášející se, prosím, obracejte na e-mail radka.hanzlova@soc.cas.cz.

Program a anotace příspěvků

9:00 – 9:05
Úvodní slovo, přivítání

9:05 – 9:50
Radka Hanzlová (CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) | Plýtvání potravinami pohledem české veřejnosti
V rámci příspěvku budou prezentovány výsledky velkého reprezentativního dotazníkového šetření postojů české veřejnosti, které bylo realizováno v srpnu letošního roku a které se zaměřilo nejen na problematiku plýtvání potravinami, tedy např. na otázky, jak česká společnost vnímá naléhavost tohoto problému, kolik potravin se v českých domácnostech vyhodí, jaké jsou příčiny tohoto vyhazování, ale i naopak, co respondenti vidí jako podstatné důvody k jeho omezení, jaké je nákupní a spotřební chování českých spotřebitelů nebo jak Češi rozumím pojmům na obalech potravin, ale také na další oblasti s ním spojené (např. bezobalové nakupování, biopotraviny, lokální potraviny, výživové směry). Jelikož CVVM realizuje výzkumy v této oblasti již pátým rokem, nebude chybět ani časové srovnání.

9:50 – 10:35
Lea Kubíčková (Mendelova univerzita v Brně) | Plýtvání potravinami v českých domácnostech
Příspěvek je zaměřen na plýtvání potravinami v českých domácnostech. Hlavním cílem je prezentovat reálná data z šetření mezi 900 domácnostmi o objemu skutečně vyplýtvaného množství potravin koncovými spotřebiteli a konfrontovat tuto skutečnost s představami domácností o tom, jak moc potravinami plýtvají. Data z rozsáhlého šetření mimo jiné ukázala, že subjektivní odhady vyplýtvaného množství potravin se zásadně liší od reality, že je možné v plýtvání potravinami vysledovat sezonní vlivy a také, že objem potravin, které domácnosti vyhodí do komunálního odpadu, se zásadně liší podle typu zástavby, ve které žijí. 

10:35 – 11:05
Michal Vaňáček (Government & Community Manager, Tesco Stores ČR) | Prevence plýtvání potravinami ve společnosti Tesco
V příspěvku bude představena strategie udržitelného podnikání a závazky společnosti Tesco v České republice v boji proti plýtvání potravinami. Díky faktu, že Tesco jako jediný řetězec ve střední Evropě veřejně komunikuje výsledky v oblasti snižování potravinového odpadu, je možné na základě konkrétních čísel demonstrovat, jakým způsobem společnost naplnila během krátké doby cíl udržitelného rozvoje OSN 12.3. Zmíněna bude také spolupráce Tesca s dalšími stakeholdery, která je rovněž nedílnou součástí úsilí společnosti neplýtvat potravinami.

11:05 – 11:15
Přestávka

11:15 – 11:45
Veronika Láchová (Česká federace potravinových bank) | Bojujeme proti plýtvání a hladu v České republice
Jak pracují potravinové banky, co všechno je součástí jejich boje proti „plýtvákům“. Cesty a rezervy boje proti plýtvání v ČR z hlediska potravinových bank a srovnání v rámci EU i světa.

11:45 – 12:15
Barbora Kebová (Zachraň jídlo) | Spotřebuj mě
Až 8,8 milionů tun jídla v EU se ročně vyhodí kvůli datům na obalech potravin. Jedním z důvodů je, že spotřebitelé mají mezery ve znalosti významu označení. Na téma upozornil výzkum iniciativy Zachraň jídlo s názvem Spotřebuj mě. Co jsme se dozvěděli od výrobců, obchodníků i samotných spotřebitelů? A jaké zásady dodržovat, aby každý z nás snížil plýtvání?

12:15 – 12:45
Šárka Krčílková, Alena Wranová (AMPI) | Víc než jen jídlo! Proč se v Česku lidé zapojují do komunitou podporovaného zemědělství?
Komunitou podporované zemědělství (KPZ) se ve světě rozvíjí od 70. let minulého století, v České republice teprve posledních 11 let. KPZ propojuje většinou menší, rodinné, ekologicky hospodařící zemědělce se skupinou odběratelů bez dalších prostředníků. Co vede spotřebitele a zemědělce k zapojení do těchto systémů? S jakými výzvami se potýkají? Může přispět KPZ a podobné iniciativy k omezení plýtvání potravinami? V příspěvku vás seznámíme s výsledky průzkumů, které AMPI prováděla v letech 2015, 2018 a 2020 ve spolupráci s dalšími partnery z mezinárodní sítě URGENCI.

12:45 – 13:15
Veronika Nováčková (Bezobalu) | Bezobalové obchody a jejich místo v konceptu zero waste
V přednášce se dozvíte, proč se nezisková organizace Bezobalu zabývá konceptem zero waste, proč založila vlastní bezobalové obchody a myšlenku bezobalového nakupování šíří dál. Dozvíte se, jaké hodnoty prodejny Bezobalu spojují, o co usilují i jak se jim v současné době daří a co vše pro veřejnost v oblasti osvěty dělají. Dostanete tipy, jak se může zapojit každý z nás.

13:15 – 13:30
Závěrečná diskuze

Sdílejte tuto stránku