Semináře

Podmínky profesního rozvoje začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR a odchody z české veřejné vědy

4. 6. 2015
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

KATEŘINA CIDLINSKÁ ze Sociologického ústavu AV ČR

s přednáškou

seminare

Podmínky profesního rozvoje začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR a odchody z české veřejné vědy

Počty studujících doktorských programů v České republice každoročně narůstají. Tento nárůst však není doprovázen hlubší diskusí o kariérních drahách držitelek a držitelů titulu Ph.D. a profesním rozvoji začínajících výzkumnic a výzkumníků. Chybí data, která by mapovala profesní dráhy doktorandů a absolventů doktorského studia v akademické vědě a mimo ni. Český statistický úřad se zapojil do mezinárodního šetření o profesních drahách držitelů titulu Ph.D. naposledy v roce 2007. Na tuto situaci reaguje můj dizertační projekt věnovaný odchodům začínajících výzkumnic a výzkumníků z české vědy a intersektorální mobilitě bývalých akademiků na českém trhu práce. Na semináři představím základní výstupy z kvantitativní části projektu, online dotazníkového šetření, jehož se zúčastnily osoby, které opustily akademické pozice v ČR v posledních 10 letech. Kvantitativní výzkum se soustředil na charakteristiku osob, jež opustily vědu, na důvody odchodů, subjektivní hodnocení pracovních podmínek ve vědě a mimo ni a jejich srovnání a na zvažování návratu do veřejné vědy a jeho podmínek. Na semináři se zaměřím na tři hlavní otázky: 1) jaké podmínky pro profesní rozvoj začínajících výzkumnic a výzkumníků česká věda nabízí?; 2) pro koho jsou tyto podmínky nevyhovující a koho česká věda ztrácí?; 3) jaké jsou současné pracovní pozice osob, které opustily akademické pozice, a využívají při jejich výkonu znalostí a dovedností, které získaly ve vědě? Zamyslím se tedy i nad otázkou návratnosti investic jednotlivců i akademické vědy do vzdělávání doktorandů a postdoktorandů.