Workshopy

Pracovní skupina pro změnu: Podpora genderové rovnosti v akademické sféře

4. 10. 2018
17:00, zasedací místnost č. 207 Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Národní kontaktní centrum – gender a věda pořádá ve čtvrtek 4. října 2018 v Praze otevřené setkání Pracovní skupiny pro změnu. Tentokrát vystoupí výzkumník ze Sciences Po a konzultant organizace Yellow Window Maxime Forest.

Maxime Forest se zaměří na strategie prosazování genderové rovnosti v různých oblastech akademické sféry (personální politika, rozhodovací procesy, strategické plánování, obsah výzkumu a výuky) a hlavní současné trendy a výzvy, které se v těchto oblastech uplatňují. Na základě zkušeností z různých evropských projektů též představí vybrané příklady úspěšných a neúspěšných praktik. Jeho profesní životopis si můžete prohlédnout zde.

Přednáška a diskuse budou v anglickém jazyce. V případě zájmu o akci se prosím přihlaste přes registrační formulář zde.

Pracovní skupina pro změnu vznikla v lednu 2015. Sdružuje osoby z výzkumných a vysokoškolských institucí z celé ČR, které se aktivně podílejí na systematické podpoře genderové rovnosti ve své instituci, nebo mají zájem začít realizovat projekty kulturní a institucionální změny. Členky a členové skupiny mají možnost vzájemně sdílet své zkušenosti z praxe, rozvíjet svoji (genderovou) expertízu a kompetence a získávat praktické rady a inspiraci.