Semináře
22. 11. 2018
v 15:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK a NEWTON Media si dovolují pozvat doktorandy a studenty na informační seminář

Zástupci NEWTON Media představí obor media intelligence služeb a nový pilotní projekt „Pracuj a studuj v NEWTON Media“. Vybraní doktorandi sociologie budou mít jedinečnou příležitost získat nové pracovní zkušenosti v mezinárodní společnosti a mohou věnovat až třetinu pracovní doby své disertační práci.

 

 

David Mitrenga vystudoval sociologii na FSV UK, kde také pokračuje jako doktorand a zabývá se tématem sociálních konfliktů, kyberprostoru a občanské mobilizace. Ve své pracovní kariéře působil v Člověku v tísni, vyzkoušel práci v marketingových agenturách, České televizi a několik let strávil v PR agentuře. V současnosti má na starost marketing a komunikaci v NEWTON Media. Ve svém volném čase podniká a pomáhá s komunikací startupům a menším firmám.

Tomáš Kůst vystudoval sociologii na ZČU v Plzni. Již během studia participoval na sociologických výzkumech, případně je sám realizoval. V současné době má několikaletou praxi jako analytik v týmu sociálních médií v NEWTON Media, kde se ve své denní praxi věnuje monitoringu a analýzám pro společnosti a instituce ze soukromé i veřejné sféry, tedy tématům od automobilového průmyslu přes farmacii, životní styl až po zdraví nebo legislativní otázky.

Michal Hroneš vystudoval Veřejnou a sociální politiku na FSV UK v Praze. Během studia se věnoval občanské participaci a politické angažovanosti, aktivně se podílel na restartu svého rodného města z politického a kulturního pohledu a svou první mediální analýzou v Newton media obhájil diplomovou práci. Je závislý na mediálních datech, vizích budoucnosti a energii dobíjí na zahraničních výjezdech s Newtonem.

Veronika Musilová působí v Newton Media pátým rokem. V minulosti pracovala jak v korporátní, tak v agenturní sféře. V Newtonu začínala jako Office manažerka, po ukončení studia Andragogiky nastoupila do pozice HR manažera a založila ve společnosti oddělení lidských zdrojů. Dnes je Veronika pyšnou nositelkou neformální atmosféry, týmového ducha a je expertem na vyhledávání správných kolegů. Je zodpovědná za interní komunikaci včetně organizace společných akcí či firemních prezentací.

Sdílejte tuto stránku