Semináře

Přednáška Toma Wengrafa: Využití biograficko-narativní metody v sociálně-vědním výzkumu

20. 10. 2017
od 10:00 do 12:15 hodin v zasedací místnosti 207, SOÚ AV ČR, v.v.i., Jilská 1 (2. patro)

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., Vás zve na přednášku

Tom Wengraf: Využití biograficko-narativní metody v sociálně-vědním výzkumu

Tom Wengraf představí techniku sběru dat pomocí biograficko-narativní metody výzkumu BNIM (Biographic-Narrative Interpretative Method). Tato metoda umožňuje zkoumat historické události, společenské trendy a fenomény skrze jejich odraz v individuálních životních trajektoriích. Zároveň mapuje vývoj subjektivity (osobní identity) v kontextu klíčových životních událostí, jak se objevují v průběhu životního cyklu.

Přednáška bude rozdělena do dvou částí, v rámci prvního hodinového bloku bude představena technika sběru biograficko-narativních dat pomocí tzv. BNIM interview, které má jasně definovaný postup sestávající ze tří navazujících fází. Součástí této části přednášky bude i praktická demonstrace vedení biograficko-narativního rozhovoru.

Po přestávce bude následovat prezentace analýzy biografických dat, tzv. BNIM case-interpretation method. Je postavena na dvoufázovém přístupu k analýze, který je založen: 1) na interpretovaní příběhu, jak byl vyprávěn (Teller Flow Analysis); 2) na systematizaci biografických událostí zachycených v rozhovoru (Biographical Data Analysis) a jejich následné syntéze. Tom Wengraf představí, jak data analyzovat za použití tzv. panelu postaveném na skupinové interpretaci. Při použití této techniky jsou jednotlivé části interview postupně odkrývány panelu interpretujících. Proces je tzv. future blind, účastníci panelu tedy znají celý příběh až na konci vyprávění, podobně jako když příběh posloucháme během sběru dat.

Tom Wengraf is co-editor of two seminal books The Turn to biographical methods in social science: principles and applications and severally reprinted Qualitative research interviewing: biographic narrative and semistructured methods. Formerly Senior Lecturer in Sociology and Social research Methods at Middlesex University and Honorary Research Fellow at the Birkbeck Institute for Social Research, University of London, he was involved in the biography-based EU-funded SOSTRIS research project on “social strategies in risk society” and a follow-up multi-method research study (Dunhill-funded) of the Bromley by Bow Health and Community Centre in East London. He has also researched performance indicators of university staff consultation, empowerment and satisfaction (PISCES). He was an early member of the International Research Group for Psychosocietal Studies (IRGfPSA), was on the editorial board of New Left Review and a founding member of the Conference of Social Economists and more recently the Association for Psychosocial Studies.

Přednáška a následná diskuse bude v angličtině.