Semináře

Představení knihy "Volný čas, společnost, kultura. Česko – Slovensko"

22. 10. 2020
v 16:00 hodin, ONLINE

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Na semináři budou představena východiska komparativní analýzy v podobě vybraných strukturálních a kulturních rozdílů mezi českou a slovenskou společností, které jsou v principu důsledkem historicky odlišného průběhu modernizace a které mají potenciál ovlivňovat volnočasové aktivity. Dále se budeme věnovat faktorům, které ovlivňují trávení volného času a které utváří kulturní vkus. Empirické poznatky se opírají především o výsledky dvou vzájemně koordinovaných výzkumů trávení volného času a kulturní participace uskutečněných v SR v roce 2016 a v ČR v roce 2011 (s doplněním o aktuální poznatky za rok 2020).

Jiří Šafr vystudoval sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako vědecký pracovník v oddělení Sociální stratifikace Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., a externě přednáší na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se výzkumem společenských nerovností. Zaměřuje se zejména na problematiku sociální mobility a kulturní reprodukce, vzniku a působení kulturního a sociálního kapitálu.

Ivan Chorvát absolvoval sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze, pracuje na Filozofické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, přednáší i na katedře sociologie Filozofické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě. Ve své výzkumné a publikační činnosti se věnuje sociologii rodiny, turismu, volného času, spotřeby a životního stylu.

Online seminář se koná v rámci výzkumného programu Strategie AV21-14 Formy a funkce komunikace http://komunikaceav21.cz.

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete ZDE.

Podrobnější informace o knize vydané Sociologickým nakladatelstvím naleznete ZDE.

Související publikace: