Vítání knih
26. 6. 2017
18:00 – 20:00, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, 110 00

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a kancelář Heinrich-Böll-Stiftung v Praze Vás srdečně zvou na prezentaci knihy.

Knihu „Gender a energetika“ představí její autorky Mgr. Romana Marková Volejníčková, PhDr. Marie Pospíšilová a PhDr. Alena Křížková, Ph.D.. která představuje unikátní analýzu českého energetického sektoru z genderové perspektivy, kterou vypracovaly výzkumnice z oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na zadání kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung v Praze.


Výzkumnice se skrze rozhovory s řadou českých expertek a expertů z neziskového sektoru, byznysu i politiky zaměřují na roli, kterou otázky rovnosti mužů a žen hrají v oblasti energetiky a životního prostředí v ČR. Analyzovány jsou tak nerovné dopady znečištění životního prostředí na muže a ženy, nepoměr mezi ženami a muži ve studiu technických profesí, energetická chudoba či rozdílné postoje mužů a žen k jaderné energetice a jejím rizikům. Čtenářům a čtenářkám se tak díky této publikaci otevírají možnosti, jak přemýšlet o české energetice a jejích dopadech z nové perspektivy.


Program:
Představení studie „Gender a energetika“:
Marie Pospíšilová, Romana Marková Volejníčková, Alena Křížková, autorky studie
Moderace:
Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj a odborná recenzentka studie
Odborná diskuze zúčastněných expertů a expertek.

 

Sdílejte tuto stránku
Související publikace: 
2016
Marková Volejníčková, Romana, Pospíšilová, Marie, Křížková, Alena