Semináře

Prezentace české Sociologické encyklopedie

14. 12. 2017
16:00, Akademické konferenční centrum (AKC), Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Jedním z největších přínosů české sociologie v celých jejích dějinách je snaha o systemizaci a veřejnou prezantaci výsledků sociologického bádání. Seminář v krátkosti představí vývoj české sociologické encyklopedistiky s důrazem na stále aktuální Velký sociologický slovník (1996), Slovník českých sociologů (2013) a Slovník institucionálního zázemí české sociologie (2017). Tyto tři slovníky se staly základem nově vytvořené Sociologické encyklopedie, která prostřednictvím internetu zpřístupní sociologické poznání pro všechny, kdykoliv a kdekoliv. Touto prezentací bude první verze Sociologické encyklopedie předána uživatelům – všem zájemcům o společnost a společenské dění.

Projekt české Sociologické encyklopedie byl realizován v rámci programu Strategie AV 21.

 

Zdeněk R. Nešpor je vedoucím vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR a profesorem Fakulty humanitních studií UK.