Vítání knih
10. 3. 2016
18:00, Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., přivítá s Ústavem pro studium totalitních režimů společnou publikaci Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989. Knihy vyšla v rámci společné koedice.

Prezentace knihy - Železná opona

Knihu představí její autoři Tereza Mašková a Vojtěch Ripka se svými hosty v příjemném prostředí kavárny Café Kampus (někdejší Krásný ztráty).

Kniha zevrubně popisuje fenomén „železné opony“ v Československu a soustřeďuje se na jeho nejextrémnější projev – usmrcení související se snahou„železnou oponu“ překonat. Není zajímavá jen svým tématem, ale i použitou metodologií, jde totiž o zkoumání historie, jehož důležitou součástí je práce se strukturovanou databází. Autoři převedli data o jednotlivých případech usmrcení z „papírových“ archivů do podoby zpracovatelné statistickými programy, a kde to bylo možné, informace o zabitých standardizovali, tak aby bylo možné nacházet vzorce pravidelností tam, kde byly dosud hledány pouze individuální tragédie a zločiny. Tento datový soubor je volně k dispozici prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu, který jej zpřístupnil veřejnosti ve svém online katalogu Nesstar.

Statisticko-analytický přístup k poznání dějin u nás stále není příliš frekventovaný, ani mezi historiky, ani mezi sociology zabývajícími se historií, a o to je tato publikace na pomezí obou zmíněných oborů cennější.

Na webu mapa.zelezna-opona.cz  naleznete aplikaci využívající mapové podklady. Více o knize a elektronickou přílohu knihy pak na webu www.zelezna-opona.cz.

Knihu je možné zakoupit za cenu 270 Kč vč. DPH již nyní online (prodej@soc.cas.cz nebo na Kosmas.cz), v Tiskovém a edičním oddělení SOÚ AV ČR či na místě prezentace. 

Sdílejte tuto stránku